Cytomegalovirus infection
By Yale Rosen from USA (Cytomegalovirus infection Uploaded by CFCF) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
A cikk utoljára felülvizsgálva:
A cikk utoljára módosult: 16.02.2018.

A Human Cytomegalovírus (HCMV) a Herpesvírusok  családjába tartozik (Herpesvirinae: α,β,γ ). A Herpes Vírusok elnevezése a görög herpes, herpetos  (kígyó, csúszómászó) szóból ered. A Herpes vírusoknak több mint 100 típusát izolálták hüllőkben, madarakban, kétéltűekben, rovarokban, halakban és emlősökben. A Herpesvírusok a gazdasejt sejtmagjában replikálódnak és a fertőzött sejtek lízisét okozzák. A vírus jellemző tulajdonsága a látenciára való hajlam. A fertőzést követően a vírus perzisztál a gazdaszervezetben, monocytákban, a PMNL sejtekben, a T limfocitákban a csontvelő progenitor sejtjeiben valamint egyéb sejttípusokban. A látens vírus genom vagy annak bizonyos génjei reaktiválódhatnak és teljes vagy részleges vírusszaporodás jöhet létre. A részleges reaktiváció esetén az igen korai (Immediate Early) IE gének fejeződnek ki elsősorban. 

A Human Cytomegalovírus a Betaherpesvirinae alcsaládba tartozik. A Cytomegalovírus a legnagyobb méretű genommal rendelkezik a herpesvírusok között. A virion több mint 20 struktúrproteint tartalmaz. A HCMV nukleinsava a virionban duplaszálú lineáris DNS( a CMV virion a DNS mellett mRNS-t is tartalmaz), a fertőzött sejt magjában cirkuláris formába alakul át. Sejttenyészetben a HCMV szaporodási ciklusa lassú ~24 óra. Fertőzött sejtekben jellegzetes magzárványt (bagolyszem) és sejtmegnagyobbodást okoz.

 

A Humán Cytomegalovírus fertőzés tünetei és járványtana:

 

A HCMV fertőzés immunológiailag egészséges egyénekben legtöbbször tünetmentes. A fertőzés leggyakrabban kora gyermekkorban jön létre és az átvészeltség az életkorral nő. A felnőtt lakosság életkorától és szociális helyzetétől függően 50-90 %-ban szeropozitív világszerte. A magyarországi 40 éven felüli lakosok közel 50%-a, a 70 éven felüliek  90%-a szeropozitív.

A HCMV tünetei és szövődménye         Berencsi Gy. :  Orvosi molekuláris virológia

Primer infectio

Rekurrens infectio

Szövődmény

Immunkompetens egyéneknél:

Általában tünetmentes,

Mononucleosis infectiosa

Láz, myalgia, rossz közérzet

Lymphadenopathia

Általában tünetmentes

 

Pneumonia, Rhinitis, Oesophagitis

Colitis, Enteritis, bőrjelenségek

Hepatitis, Myocarditis, Meningoencephalitis,

Guillain-Barré szindróma, Thrombocytopenia

Újszülötteknél

Növekedési és mentális retardáció

Hepatosplenomegália

Microcephalia

   

 

                    

                                       

A HCMV tünetei és szövődménye        

Berencsi Gy. :  Orvosi molekuláris virológia

 

A fertőzés létrejöttéhez közeli kontaktus szükséges a fertőzött és a vírust ürítő egyénnel vagy annak nyálával, genitális váladékával, anyatejjel. A HCMV vírus receptora az MHC-1 fehérje, így az ember valamennyi sejtjében szaporodni képes, a placenta cytotrophoblastjainak fertőzését is ezek teszik lehetővé. Így képes a vírus átjutni a magzatba is.  

 

Kongenitális fertőzések esetén az újszülöttek 1%-a születik HCMV fertőzéssel, ezek 10%-a maradandó károsodással jár együtt (főleg központi idegrendszeri érintettséggel). A magzat a placentán keresztül fertőződik amennyiben az édesanya a primer fertőzést a terhesség alatt kapja meg. A központi idegrendszer súlyos károsodása a transzplacentáris fertőzés következménye. 

 

Szülés közben is történhet fertőződés, előfordul olyan eset, amikor az anya tünetmentesen üríti a vírust. 

 

A transzplantáltak 90%-ánál kialakul a HCMV fertőzés. Az AIDS betegek közel 100%-a fertőzött.  

 

Humán Cytomegalovírus fertőzés korai, gyors diagnosztikájának kiemelt jelentősége van:

 • Az immunszupresszált, immundeficiens egyéneknél
 • Kongenitális fertőzések esetén
 • Újszülöttek vírusfertőzésekor
 • Anyatej donációnál
 • Differenciáldiagnosztikai szempontból
 • Transzplantált betegeknél
 • A HCMV fertőzés reaktivációja és perzisztáló fertőzés esetén

 

A Human Cytomegalovírus laboratóriumi diagnosztikája:

 

A HCMV direkt kimutatása történhet:

 • Vírusizolálás, szövettenyészeten: HEL, MRC-5 sejtkultúrán, jellegzetes CP hatást írtak le 14-28 nap után
 • In situ hibridizációs módszerrel
 • PCR technika alkalmazásával

 

A HCMV indirekt kimutatása történhet: 

 • IgG, IgM antitestek kimutatásával szérumból ELISA, ELFA módszerrel (két módszer: ELISA + IF kombinációja). Kiegészítő szerológiai vizsgálatok az IgG aviditás és az IgA meghatározása.

Fals pozitív eredményt ad transzfúzió adását és immunglobulin terápiát (három hónapon belül) követően, fals negatív szerológia eredményt kaphatunk immunhiánnyal járó kórképeknél, valamint immunszupresszív kezelés esetén.

 

A laboratóriumban a Human Cytomegalovírus Real-Time PCR (kvalitatív és kvantitatív) módszerrel történő kimutatását különböző mintatípusokból végezzük (vér, vizelet, beszárított vérminta, anyatej, gasztroenterológiai betegségben (IBD) szenvedőktől származó bioptátumokból (stb).

 

A HCMV-PCR módszerrel történő kimutatása:

 

A HCMV -PCR módszerrel történő kimutatása egy specifikus és konzervatív DNS szekvencia detektálása. A CE-IVD minősítéssel ellátott PCR kit a HCMV dsDNS kimutatására és kvantifikálására készült. A technika alapja a mikroorganizmus egy speciális target szekvenciájának amplifikálása és detektálása a PCR reakció során fluoreszcens festékkel jelölt próbák segítségével. A Real time-PCR módszer alkalmazásával kvalitatív és a kvantitatív eredmény is megadható. A vírus genom jelenléte PCR vizsgálattal igazolható. A módszer rendkívül gyors és érzékeny és nem drágább szerológiai vizsgálatoknál. 

PCR

Real-Time PCR módszer amplifikációs görbe

 

PCR módszer előnye: Már a tünetek megjelenése előtt (~8-10 nappal) kimutatható a virus a vérmintából a kópiaszám monitorozásával nyomonkövethető a fertőzés lefolyása.  Szerológiai vizsgálattal a fertőzést követő ~2 hét után tudjuk az IgM  antitestet detektálni a szérumból. Az IgG jelenléte a már lezajlott fertőzésre utal, az IgG aviditás vizsgálattal azt lehet behatárolni, hogy a fertőzés 3 hónapnál régebben történt e vagy sem.

 

A PCR módszer alkalmazásának nagy előnye, hogy a HCMV kimutatása különböző mintatípusból elvégezhető. Gasztroenterológiai betegektől származó bioptátumok vizsgálata során elkülöníthető a szisztémás fertőzés illetve a vírus részleges reaktivációja. Gasztroenterológiai betegeknél (IBD) a megfelelő terápia megválasztásához különösen fontos annak eldöntése, hogy a gyulladásos bélbetegség hátterében jelen van-e és milyen kópiaszámban a HCMV.  A  PCR módszer alkalmazásával önmagában a primer fertőzés nem különíthető el. Primer fertőzés gyanúja esetén szükséges a HCMV szerológiai vizsgálata egy ún. szerológiai “alapstátusz” felvétele, még a terápia megkezdése előtt. A vírusfertőzés kinetikáját a kópiaszámmal monitorozhatjuk. Ezáltal megvalósulhat a célzott, költséghatékony, személyre szabott terápia.

 

Összefoglalás:

 

A laboratóriumban a Human Cytomegalovírus  direct (PCR módszer) és indirekt (szerológiai vizsgálat) kimutatása érzékeny, pontos és költséghatékony diagnosztikai módszerek alkalmazásával történik. A két egymástól független módszerrel átfogó diagnosztikai képet kapunk egyrészt a paciens szerológiai státuszáról, azaz átesett e már HCMV okozta fertőzésen és ha igen, ez 3 hónapnál régebben történt e vagy sem (CMV IgG, IgM szerológiai vizsgálata, kiegészítve aviditás vizsgálattal) illetve az esetleges fertőződést követő vérvétel időpontjától függően az éppen zajló HCMV infekcióról.  Real-Time PCR módszerrel különböző mintatípusokból a HCMV genetikai azonosításával és kópiaszámának megadásával hozzásegítjük a  klinikusokat a helyes diagnózis felállításához és a megfelelő, költséghatékony  terápia megválasztásához.

 

Irodalomjegyzék:

 

 1. Berencsi György: Orvosi molekuláris virológia

Convention Budapest Kft. Budapest, 2005

 1. Evaluation of Cytomegalovirus Infections Transmitted via Breast Milk in Preterm Infants with a Real-Time Polymerase Chain Reaction Assay

Pediatrics 2003, 111,1323

Szabóné Halász Erika őrnagy, részlegvezető mikrobiológus 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Honvédkórház
Központi Laboratóriumi Diagnosztikai Osztály
Molekuláris Genetikai Laboratóriumi Részleg