A Lab Tests OnlineHU honlap egy európai projekt részeként megjelenő, nem-kereskedelmi célú, lakossági és szakmai adatbázis. A projekt célja: a résztvevő országok nyelvén közérthetően bemutatni az orvosi laboratóriumokdiagnosztikai tevékenységét, az egyes vizsgálatok elvégzésének feltételeit, az eredményekből levonható főbb következtetéseket. A honlap elsősorban nem (egészségügyi) szakemberek részére készült, ezért nyelvezetében, megfogalmazásában igyekszik kerülni a szakzsargont és a speciális orvosi kifejezéseket. Mindez nem jelenti azt, hogy tartalmában elfogadná a felszínességet, ezért a laikusok mellett az egészségügy különböző területein dolgozók, vagy pl. az orvostanhallgatók is találhatnak benne hasznos szakmai információkat.

A vizsgálatok leírásának alapját az Amerikai Klinikai Kémiai Társaság (American Association for Clinical Chemistry, AACC) által működtetett Labtestsonline.com honlapon található összeállítás képezi. Ez a tény – elsősorban a kiterjedt amerikai statisztikai, epidemiológiai adatok közzététele révén, - óhatatlanul rányomja bélyegét honlapunkra, noha a magyar szerkesztő bizottság maximálisan törekedett az információk hazai adaptálására!

A magyarnyelvű fordításokat a laboratóriumi medicinában dolgozó, az egyes szakterületeken jártas szakemberek készítették, a szövegek ellenőrzését, javítását pedig nemzetközileg elismert, számos hazai és nemzetközi saját publikációval, tankönyvvel rendelkező szakmai lektorok végezték.

Honlapunk folyamatosan bővül, és állandó szerkesztés, módosítás alatt áll. Ennek oka az, hogy a laboratóriumi medicina olyan dinamikusan fejlődő szakterület, amelynél gyakorlatilag soha nem mondható teljesnek egy adatbázis. Szerkesztő bizottságunk ezért döntött úgy, hogy nem vár a honlap megjelentetésével, hanem a rendelkezésre álló információkkal, azokat állandóan bővítve és frissítve nyilvánossá teszi az adatbázist.

Honlapunk az Amerikai Klinikai Kémiai Társaság (American Association for Clinical Chemistry, AACC) engedélyével, a Magyar In Vitro Diagnosztikai Társaság (Hungarian In Vitro Diagnostic Association, HIVDA), a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT), és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával készült.

Honlapunk szigorúan nem-kereskedelmi jellegű. Írásainkban, levelezésünkben, véleményünkben nem foglalkozunk tevékenységek, termékek, készülékek, cégek reklámozásával; a honlap tartalmát a laboratóriumi medicina szakmaisága és szellemisége határozza meg.
Az adatbázis tartalma magáncélra szabadon letölthető, de annak másolása, sokszorosítása, internetes publikálása, és más név alatt történő nyomdai illetve elektronikus terjesztése sérti a szerzői jogokat, ezért nem megengedett. Szerkesztőségünk ugyanakkor kész együtt működni más orvosi-egészségügyi felvilágosítással foglalkozó portálokkal.

A honlap elérhető a www.labtestsonline.hu címen.